Verantwoording

Wij willen u graag uitleggen waarom wij op deze manier naar buiten komen.
Wellicht bent u het niet eens met onze onderbouwing. Laat u zich daardoor alstublieft niet weerhouden om ook uw standpunt uit te dragen. Doe dit vooral op uw eigen manier. Laat uw omgeving zien dat u niet blind en willoos meegaat met de massa, maar weloverwogen uw keuzes maakt.

Als inleiding eerst enkele vragen, zodat u zelfbewuster naar onze verantwoording kunt kijken en de gevolgen van het huidige overheidsbeleid op onze maatschappij voor u duidelijk worden.

Houdt u ook van sociale nabijheid?
Of geeft u de voorkeur aan afstand?

En komt dit voort uit naastenliefde en zorgzaamheid, of uit eigenliefde en angst?

Ziet u de gevolgen van de overheidsmaatregelen op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied?

Bent u bezorgd over de gezondheid van uw ouders, uw kinderen, uw man of vrouw, uzelf?

Zijn de overheidsmaatregelen wel een oplossing voor de ‘coronacrisis’, of veroorzaken ze een nog grotere crisis?

Is vaccinatie dan de oplossing van de crisis?
(Bovendien met vaccins die nauwelijks zijn getest en waarvan de gevolgen op de lange(re) termijn niet bekend zijn.)

Gaan wij straks (wanneer?) weer terug naar het normaal van vóór Covid-19?

Is de mondkapjesplicht op medische feiten gebaseerd, of is het een gevolg van de maatschappelijke druk?

Werkt onze overheid uit zorg voor ons? Of onder druk en invloed van het buitenland?

Allereerst willen wij ons medeleven betuigen aan een ieder die ziek is of is geweest en aan de nabestaanden van degenen die zijn overleden.
We hebben met smart vernomen dat er mensen in eenzaamheid zijn gestorven, omdat er niemand van de familie bij hen mocht zijn.
Toch geloven wij niet dat de desastreuze overheidsmaatregelen een oplossing zijn voor deze crisis.
De tegenstrijdige berichtgeving vanuit de overheid, de onduidelijkheid over de ernst en het verloop van Covid-19 en de dwang waarmee het testen wordt opgelegd zijn zaken die ons ertoe hebben gedrongen om ons standpunt openlijk te laten zien.
Wij doen dit vanuit ons geloof in onze Schepper en Verlosser en uit liefde voor onze medemens.

Deze God, Schepper van hemel en aarde, heeft een plan met de wereld. Hij zal (misschien al in de nabije toekomst) alles herstellen en maken zoals Hij het heeft bedoeld.
Dan zal er geen oorlog meer zijn, geen ziekte, geen armoede en geen angst, maar vrede op heel de aarde.

Om onze ongehoorzaamheid worden wij overgegeven aan ons eigen denken en willen.
En deze ongehoorzaamheid, de hele mensheid door, zorgt eeuw na eeuw voor machtsstrijd, oorlog, honger, onderdrukking en rampen.
De wereldbeheersing komt steeds meer in handen van enkele grote machthebbers, zowel in de politiek als in de industrie. De gevolgen hiervan worden ook voor ons steeds meer merkbaar.
Waar denkt u dat onze regering zetelt? In Den Haag, in Brussel (EU) of in New York (VN)?
Waarom volgt onze overheid andere landen na in hun beleidsvoering? Omdat het zelfstandig en weloverwogen handelt?
Wat gebeurt er met Nederland als er niet naar de pijpen van Brussel wordt gedanst?
Ooit was Nederland zelfvoorzienend, maar door schaalvergroting, concurrentievervalsende subsidies, verplaatsing van kennis en capaciteit naar lage-lonen-landen, vergaande regelgeving en overheidsbemoeienis (Brussel?), is veel productie in ons land te duur en te omslachtig geworden. De gevolgen hebben we in de eerste helft van vorig jaar gezien: doordat China dicht ging, kwam de voorraadvoorziening in Europa in de knel.
Ook in de politiek is men hiervan doordrongen. In een artikel van WNL van 13 juni 2020 (NPO radio1) geeft VVD-fractievoorzitter Dijkhoff aan dat Nederland en Europa weer meer zelfvoorzienend moeten zijn. Dat zou volgens hem de belangrijkste les zijn die we uit de coronacrisis moeten leren. Hij zei onder meer dat steunen op de wereldeconomie heel kwetsbaar is: één virus legt alles stil.
Dit is een signaal dat door het bedrijfsleven al vele jaren wordt afgegeven, maar er wordt blijkbaar niets mee gedaan. Er wordt wel over gesproken, maar maatregelen blijven uit.

Toch is dit alles alleen maar vanuit onze menselijke kant bezien. Daarom mag het ons niet ontmoedigen, het is immers al eeuwen geleden voorzegd!
De toename van liefdeloosheid, egoïsme, ongehoorzaamheid, zelfzucht, grootspraak en verraad zijn allemaal tekenen van de eindtijd.
Alles wat we om ons heen zien, nationaal en mondiaal, wijst erop dat de wereldheerschappij ten einde loopt. Het zal nog wel verder toenemen, maar op de top van haar macht zal het verbroken worden.
En dan zal het koninkrijk van God aanbreken, een eeuwige heerschappij (zonder einde) onder het gezag van Gods Zoon, Jezus de Gezalfde.