De machten, over ons gesteld, onderdanig zijn

Het onderwerp op deze pagina is geschreven voor onze medemens, gelovig in Jezus Christus, die moeite heeft met de manier van uiten op deze website of met de boodschap op de hesjes. Dit vanwege Bijbelteksten zoals in 1 Petrus 2. Bijvoorbeeld vers 13: Zijt dan alle menselijke ordening onderdanig, om des Heeren wil: hetzij den Koning, als de opperste machthebbende;. Ook Romeinen 13:1-4 en Titus 3:1-2 gaan over dit onderwerp. Exodus 22:28 verbiedt om de overste van het volk te lasteren.

Er wordt in hierboven genoemde teksten opgeroepen tot onderworpen en onderdanig te zijn aan de machten die over ons gesteld zijn. Wat houdt dit in en hoever strekt dit? Enkele punten:

  1. De hoogste autoriteit is God, de Schepper van de hemel en de aarde. Alle machten zijn aan Hem ondergeschikt, zie 1 Petrus 3:22 en Kolossenzen 2:15. Gehoorzaamheid aan God is het meest belangrijk, ook als dit tegen het gebod van mensen ingaat, zie bijvoorbeeld Handelingen 4:18-22 en 5:28-29. Ook Sifra en Pua, de verloskundigen in Egypte, deden niet wat de Farao gebood. God zegende hen daarom, zie Exodus 1:15-21. Wij denken op basis van genoemde Bijbelteksten, dat gehoorzaamheid aan de menselijke ordening stopt, zodra Gods gebod daarmee overtreden wordt.
  2. Veel profeten spraken zich uit tegen de boze daden van de koningen. Van de Heere Jezus lezen we dat Hij Zijn lijden aanvaardde (Johannes 18:11), maar wel getuigenis gaf van de waarheid (Johannes 18:20-23, 37). Ook richting de schriftgeleerden en farizeeën uitte Jezus de waarheid, waarbij Hij hun wandaden aan de kaak stelde, zie Mattheüs 23. Van Paulus lezen we dat hij, nadat hij de Hogepriester uitgescholden had (hij wist niet dat het de hogepriester was), beleed dat zijn daad niet juist was (Handelingen 23:1-4). Hij stopte vervolgens niet met het verkondigen van de waarheid. Wij denken op basis van verschillende Bijbelteksten, dat onderdanigheid niet inhoudt dat we moeten zwijgen. We zien veel voorbeelden waarin het volk gewaarschuwd werd tegen verkeerde zaken en wandaden van de overheden.
  3. Hoe gaan we ermee om, wanneer een gebod van de overheid niet direct ingaat tegen hetgeen God verboden heeft? Belangrijk is om te kijken of we in dat geval nog in staat zijn om naar Gods wil te leven. Een samenleving volgens Gods wil is een samenleving waar liefde tot de naaste de norm is. 1 Johannes 4:18 beschrijft een onderdeel van de liefde: ‘Er is in de liefde geen vrees, maar de volmaakte liefde drijft de vrees buiten; want de vrees heeft pijn, en die vreest, is niet volmaakt in de liefde.’ Toegepast op de huidige (landelijke) situatie: de sociale afstand, de 1,5 meter-samenleving… Elkaar ontlopen uit vrees of angst voor de ziekte, past niet bij volmaakte liefde. Bedenk voor uzelf hoe liefdevol ‘onze’ sociale afstand is. In hoeverre kan gastvrijheid nog beoefend worden? De Bijbel hecht hier in ieder geval veel waarde aan, zie Mattheüs 25:35, 1 Timotheüs 3:2, Titus 1:8.

Tot zover onze onderbouwing wat betreft het onderwerp: ‘de machten onderdanig zijn’. Op basis van bovengenoemde punten menen wij Bijbels verantwoord te handelen. Wij willen u hiermee geen standpunt opleggen, maar u wel oproepen uw eigen keuzes te maken. Bouw uw keuzes op de Rots, Jezus Christus! Wij wensen u zijn leiding toe in het nemen van uw beslissingen.

Heeft u vragen? Voel u vrij om contact met ons op te nemen.

Laatst bijgewerkt op 17-01-2021