Vaccins tegen Covid-19, een oplossing?

Is vaccineren tegen Covid-19 werkelijk het middel om van de sociale en economische crisis af te komen? Wij menen van niet en komen openlijk voor dit standpunt uit.
Dit doen wij onder meer door het dragen van een veiligheidshesje met opdruk.

Wij proberen met elkaar, vanuit verschillende gezichtspunten, het een en ander onder de aandacht te brengen.

In de loop van de tijd hopen wij meer te publiceren.

Sociale nabijheid is goed voor iedereen
Gezamelijk bezig zijn…

Veiligheidshesje met opdruk 'Ik ben niet in voor het vaccin', Ik hartje sociale nabijheid, WeesWakker.nl
Veiligheidshesje met opdruk: 'Ik ben niet gevaccineerd', Ik hartje sociale nabijheid, WeesWakker.nl

Is vaccinatie voor u een bewuste keuze?
Bent u op de hoogte van de veiligheid van de Covid-19 vaccins?
Weet u dat de vaccins nauwelijks zijn getest (slechts ruim een half jaar)?
Bent u op de hoogte van de gevolgen op lange(re) termijn?
Zijn deze wel bekend?
Werken de vaccins eigenlijk wel tegen het krijgen van corona?
Het lijkt aangetoond dat het vaccin beschermt tegen ziekte, maar hoe lang het werkzaam is en of het verspreiding voorkomt, is niet bekend. Ook is het niet bekend of het vaccin bijwerkingen geeft op de lange termijn. Zie het rapport van de gezondheidsraad, H3.2.1 laatste alinea en H3.3.2 laatste zin.

Sociale nabijheid is goed voor iedereen

CBG nieuwsbericht

In haar nieuwsbericht van 21 december 2020 geeft het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) aan dat de voordelen van het vaccin groter zijn dan de risico`s (CBG-nieuwsbericht). Terwijl zij in een ander verslag over vaccins tegen corona het volgende weergeeft: ‘Er zijn nog veel dingen die we niet weten over het coronavirus. Dat maakt het ontwikkelen van een vaccin ertegen erg lastig.’ 1)
Het CBG belooft de gevolgen van het vaccineren goed in de gaten te houden, maar wat kunnen ze doen als er al massaal is gevaccineerd?


mRNA-vaccins

In de aanvulling op de officiële bijsluiters van twee mRNA-vaccins staat als één van de ‘Belangrijkste waarschuwingen’: ‘Vraag aan uw arts of u dit vaccin mag krijgen als u: Een slechte afweer heeft.’
Maar juist mensen met een slechte afweer zijn extra vatbaar voor corona! Is dit niet precies de groep die het meest in aanmerking komt voor vaccinatie?
Hoe tegenstrijdig.
Opmerking (8 februari):
Op 21 januari is een nieuwe publicatie gepresenteerd, waarin genoemde waarschuwing niet is opgenomen! 2) 3)
Via rijksoverheid.archiefweb.eu zijn de vorige versies nog wel te zien,
bijv. Pfizer: https://archief06.archiefweb.eu/archives/archiefweb/20201230152254/https://www.cbg-meb.nl/documenten/publicaties/2020/12/21/vaccin-in-het-kort-comirnaty
Opmerkelijk is dat ondanks de archiefwet sommige documenten niet zijn te achterhalen!

Enkele farmaceuten maken gebruik van mRNA, ingepakt in nanodeeltjes 4) 5) 6).
Het gebruik van mRNA-vaccins is een risico, omdat deze nog niet eerder als vaccin zijn geregistreerd 5) 6).
De Rijksoverheid geeft over nanodeeltjes het volgende weer: ‘Omdat de risico’s van nanodeeltjes nog onbekend en onzeker zijn, moeten ze worden behandeld als gevaarlijke stoffen.’ 7)

Geen genetisch gemanipuleerd voedsel, maar wel genetisch gemanipuleerde vaccins?
De vergunningverlening is tijdelijk aangepast (lees: sterk versoepeld).
Alleen voor het gebruik van ggo’s ten behoeve van de bestrijding van Covid-19! 8)
Dit is al in maart 2020, dus heel kort na het begin van de pandemie, in werking gezet. 9)
Was dit een vooruitziende blik of een vooropgezet plan?

Beseft u dat de hele wereld gebruikt gaat worden als testlaboratorium?
Dat deze ‘weldoordachte’ campagne desastreuze gevolgen kan hebben voor de gehele wereldbevolking?
Bent u zich bewust van wat u te doen staat?
Bent u ook bereid openlijk uit te komen voor uw standpunt?

Krijg geen last van uw geweten,
omdat u het hebt geweten!

Door het overheidsbeleid wordt het sociale leven ernstig aangetast. De maatschappij wordt uiteen gedreven en mensen krijgen steeds minder de kans om fysiek met elkaar van gedachten te wisselen. In plaats daarvan gaat het meeste contact digitaal en wordt daardoor minder persoonlijk. Dit leidt tot zelfgerichtheid en vereenzaming, met alle gevolgen van dien. Ook het maken van de keuze om wel of niet te vaccineren wordt hierdoor sterk afhankelijk van de digitale informatie die iemand tot zich neemt.

Wij hopen dat mensen, door het zien van ons standpunt, zullen gaan nadenken over hun keuze.
Bent u het eens met ons standpunt over vaccinatie tegen Covid-19 en wilt u deze boodschap ook uitdragen? Dan kunt u contact met ons opnemen via E-mail: Info@weeswakker.nl


Hierbij nog enkele verwijzingen naar informatie over coronavaccins:

CBG informatie over vaccin BioNTech/Pfizer
CBG informatie over vaccin Moderna
Bijsluiter BioNTech/Pfizer
Bijsluiter Moderna
CBG persconferentie


Bronvermelding:

1) Ontwikkeling en beoordeling vaccins tegen corona
2) Vaccin in het kort: Comirnaty
3) Vaccin in het kort: COVID-19 Vaccin Moderna
4) 2020, het jaar van het mRNA-vaccin | Pfizer
5) Kamerbrief over aankoop COVID-19-vaccins | 16-11-2020
6) Kamerbrief over aankoop Covid-19-vaccins | 25-11-2020
7) Nanodeeltjes | Inspectie SZW
8) Staatscourant 28-10-2020
9) Kamerbrief 30-03-2020